Poznavanje proizvoda

  • Razmatranje izjednačavanja napona u serijskim komponentama

    Razmatranje izjednačavanja napona u serijskim komponentama

    Kada se komponente koriste u seriji, obično je potrebno balansiranje napona.Oblik kola za balansiranje napona prikazan je na slici ispod 1. Da bi se osiguralo da je napon na komponenti uravnotežen, struja koja teče kroz petlju za balansiranje napona obično je potrebna da bude veća od...
    Čitaj više